Cite using Harvard

Harvard, citations, references

Theses and essays

Nordin, Dan (2000). Två studier av styrning i kunskapsintensiva organisationer. Diss., Uppsala universitet.

Siöland, Johanna (2011). Pappor som läser: en kvalitativ studie om pappors läsvanor. Kandidatuppsats, Högskolan i Borås. Available: http://hdl.handle.net/2320/8731 [Retrieved 2014-06-19].